Desiatky spokojných klientov.

Výber pozemku, umiestnenie a orientácia stavby a mnoho ďalších odborných a administratívnych činností, ktoré majú smerovať k tomu, aby ste na konci bývali tak, ako ste si vysnívali. Vždy našim klientom zdôrazňujeme, že prípravná fáza pred samotnou výstavbou je prvým krokom k ich finálnej spokojnosti. Zverili sa do našich rúk, ocenili naše rady a bezproblémový priebeh odsúhlasovacích procesov na úradoch.

Referencie