Modelová situácia

Pri zhotovení základov treba dbať na inžinierskogeologický prieskum kde je hodnotenie pomerov pre základy domu. Na základe vyhodnotenia týchto podmienok sa spraví statický posudok statikom, ktorý určí spôsob zhotovenia základov.